Tariflər

Ölkə xaricindən daşınma tarifləri Ölkədaxili kuryer tarifləri
0 kq-dan - 0,1 kq-dək
Adi məhsul
0.99$ ( 1.68 AZN)
DGR məhsul
0.99$ ( 1.68 AZN)
0,1 kq-dan - 0,25 kq-dək
Adi məhsul
1.99$ ( 3.38 AZN)
DGR məhsul
1.99$ ( 3.38 AZN)
0,25 kq-dan - 0,5 kq-dək
Adi məhsul
2.99$ ( 5.08 AZN)
DGR məhsul
2.99$ ( 5.08 AZN)
0,5 kq-dan - 0,75 kq-dək
Adi məhsul
3.66$ ( 6.22 AZN)
DGR məhsul
3.66$ ( 6.22 AZN)
0,75 kq-dan - 1 kq-dək
Adi məhsul
3.90$ ( 6.63 AZN)
DGR məhsul
3.90$ ( 6.63 AZN)
1 kq-dan - 5 kq-dək
Adi məhsul
kq*3.90$ ( 6.63 AZN)
DGR məhsul
kq*3.90$ ( 6.63 AZN)
5 kq-dan artıq
Adi məhsul
kq*3.90$ ( 6.63 AZN)
DGR məhsul
kq*3.90$ ( 6.63 AZN)
0 kq-dan - 0,1 kq-dək
Adi məhsul
1.75$ ( 2.98 AZN)
DGR məhsul
1.75$ ( 2.98 AZN)
0,1 kq-dan - 0,25 kq-dək
Adi məhsul
2.80$ ( 4.76 AZN)
DGR məhsul
2.80$ ( 4.76 AZN)
0,25 kq-dan - 0,5 kq-dək
Adi məhsul
4.20$ ( 7.14 AZN)
DGR məhsul
4.20$ ( 7.14 AZN)
0,5 kq-dan - 0,75 kq-dək
Adi məhsul
5.11$ ( 8.69 AZN)
DGR məhsul
5.11$ ( 8.69 AZN)
0,75 kq-dan - 1 kq-dək
Adi məhsul
5.81$ ( 9.88 AZN)
DGR məhsul
5.81$ ( 9.88 AZN)
1 kq-dan artıq
Adi məhsul
kq*5.81$ ( 9.88 AZN)
DGR məhsul
kq*5.81$ ( 9.88 AZN)
0 kq-dan - 0,1 kq-dək 0,1 kq-dan - 0,25 kq-dək 0,25 kq-dan - 0,5 kq-dək 0,5 kq-dan - 0,75 kq-dək 0,75 kq-dan - 1 kq-dək 1 kq-dan - 5 kq-dək 5 kq-dan artıq
Adi məhsul
0.99$ ( 1.68 AZN) 1.99$ ( 3.38 AZN) 2.99$ ( 5.08 AZN) 3.66$ ( 6.22 AZN) 3.90$ ( 6.63 AZN) kq*3.90$ ( 6.63 AZN) kq*3.90$ ( 6.63 AZN)
DGR məhsul
0.99$ ( 1.68 AZN) 1.99$ ( 3.38 AZN) 2.99$ ( 5.08 AZN) 3.66$ ( 6.22 AZN) 3.90$ ( 6.63 AZN) kq*3.90$ ( 6.63 AZN) kq*3.90$ ( 6.63 AZN)
0 kq-dan - 0,1 kq-dək 0,1 kq-dan - 0,25 kq-dək 0,25 kq-dan - 0,5 kq-dək 0,5 kq-dan - 0,75 kq-dək 0,75 kq-dan - 1 kq-dək 1 kq-dan artıq
Adi məhsul
1.75$ ( 2.98 AZN) 2.80$ ( 4.76 AZN) 4.20$ ( 7.14 AZN) 5.11$ ( 8.69 AZN) 5.81$ ( 9.88 AZN) kq*5.81$ ( 9.88 AZN)
DGR məhsul
1.75$ ( 2.98 AZN) 2.80$ ( 4.76 AZN) 4.20$ ( 7.14 AZN) 5.11$ ( 8.69 AZN) 5.81$ ( 9.88 AZN) kq*5.81$ ( 9.88 AZN)

Kalkulyator

*Bağlamanın hər hansı bir tərəfinin ölçüsü 100 sm-dən çox olarsa, bağlamanın həm həcm, həm də fiziki çəkisi hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.

En
Uzunluq
Hündürlük
Çəki
$ 0 0 AZN
box
box-shadow